Privacyverklaring

Ronald Wortel Fotografie, gevestigd in Dongen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ronald Wortel
+31 (6) 41401585
info@ronaldwortelfotografie.nl
https://ronaldwortelfotografie.nl

Ik verwerk geen persoonsgegevens omdat op mijn site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden, anders dan in het contactformulier.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daar toestemming voor hebben van ouders of voogd.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op.

Ik gebruik enkel jou persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail , messenger en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikbaar mocht zijn. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden uitsluitend en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Google reCAPTCHA wordt als verborgen beveiliging voor het contactformulier gebruikt en Google Analytics is om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen reCAPTCHA en Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per mail versturen.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.